Inlämningstider

Hunddagis

Lämning

kl. 6.30 - 9.00

Hämtning

kl. 15.00 - 17.00

Hundhotell

Lämning

kl. 9.00 & 13.00

Hämtning

kl. 9.00, 13.00 & 17.00